KOS

PORTUGUESE SAUCE SET

$26.00 $22.00

Easy way to make the Portuguese Sauce

KOS COCONUT MILK 175ml + KOS TURMERIC POWDER 40g

SKU: OF006 Category:

Easy way to make the Portuguese Sauce, Turmeric Powder mix with KOS Coconut Milk.

Weight 320 kg